Privacy

Privacyverklaring

De Praktijk voor Yoga en Fysiotherapie A.M. Sanders, gevestigd aan Klaproos 11, 7483 AR, Haaksbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Website: www.yogahuis-haaksbergen.nl

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Praktijk adres en telefoonnummers:

 • Klaproos 11, 7483 AR, Haaksbergen
 • +31 53 5727710 of +31 6 29 21 15 36

 

Annemarie Sanders is de Functionaris Gegevensbescherming van de Praktijk voor Yoga en Fysiotherapie A.M. Sanders.

Zij is te bereiken via bovengenoemd email adres of telefoonnummers.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Praktijk voor Yoga en Fysiotherapie A.M. Sanders verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht en geboortedatum
 • Huis- en e-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Lijst met contactgegevens via een App
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Praktijk voor Yoga en Fysiotherapie A.M. Sanders verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid

 

Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van jouw behandel- of oefenplan.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Praktijk voor Yoga en Fysiotherapie A.M. Sanders verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betalingen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen, e-mailen of te berichten, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • De Praktijk voor Yoga en Fysiotherapie A.M. Sanders verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Praktijk voor Yoga en Fysiotherapie A.M. Sanders neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma\'s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Praktijk voor Yoga en Fysiotherapie A.M. Sanders) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Praktijk voor Yoga en Fysiotherapie A.M. Sanders bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Gegeven Termijn Reden
Naam, huis- en email adres 7 jaar Accountant
Telefoonnummer(s) 7 jaar Accountant
Geboortedatum en geslacht 7 jaar Accountant
Behandel- of oefenwijze 7 jaar Accountant

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Praktijk voor Yoga en Fysiotherapie A.M. Sanders verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Praktijk voor Yoga en Fysiotherapie A.M. Sanders blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Praktijk voor Yoga en Fysiotherapie A.M. Sanders gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Praktijk voor Yoga en Fysiotherapie A.M. Sanders en heb je het recht op gegevens- overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

De Praktijk voor Yoga en Fysiotherapie A.M. Sanders wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Praktijk voor Yoga en Fysiotherapie A.M. Sanders neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.